نکته هایی برای فیزیک اول دبیرستان


نکته6:اگر جرم جسم
mبرحسب کیلو گرم و hارتفاع جسم از سطح زمین بر حسب متر و gشتاب گرانش باشد.U(انرژی پتانسیل گرانشی)

از این رابطه به دست می آید:

U=mgh

مثال4:جسم 10 کیلو گرمی 20 متر از سطح زمین ارتفاع دارد.

الف)نوع انرژی آن را مشخص کنید. به علت ارتفاع از سطح زمین دارای انرژی پتانسیل گرانشی است.

ب)مقدار آن را حساب کنید.

U=mghU=10x10x20=2000jنکته7:به مجموعه انرژی های ذره های تشکیل دهنده یک جسم، انرژی درونی آن جسم میگویند.نکته8:افزایش انرژی درونی اجسام معمولا به صورت گرم شدن اجسام ظاهر میشود.مثال5:اتومبیل 800کیلو گرمی که با سرعت 10متر بر ثانیه در حال حرکت است، با دیدن مانعی ترمز میکند و میایستد.

الف)اتومبیل چه نوع انرژی دارد؟ انرژی جنبشی

ب)این انرژی چه میشود ؟ تبدیل به انرژی درونی زمین و لاستیک های اتومبیل میشود.

پ)افزایش انرژی درونی زمین و لاستیک های اتومبیل را محاسبه کنید.

m=800

k=1/2mv2 v=10k=1/2x800x10۲k=400x100k=40000j

40000ژول انرژی جنبشی ماشین تبدیل به انرژی درونی زمین و لاسیتک های اتومبیل میشود.نکته9:انرژی پتانسیل ذخیره شده در فنر فشرده شده یا فنر

کشیده شده انرژی پتانسیل کشسانی نام دارد.مثال6:گلوله ای به جرم 10 کیلوگرم با سرعت 6متر بر ثانیه به فنری برخورد کرده و آن را فشرده میکند.

الف)در این فرآیند تبدیل انرژی را توضیح دهید. انرژی جنبشی گلوله تبدیل به انرژی پتانسیل کشسانی فنر میشود.

ب)حداکثر انرژی پتانسیل کشسانی فنر را حساب کنید.K=1/2mv2K=1/2x10x62K=5x36=180j

180ژول انرژی جنبشی گلوله تبدیل به انرژی پتانسیل کشسانی فنر میشود.نکته10:انرژی یک جسم هیچگاه از بین نمیرود و خود به خود نیز به وجود نمی آید و همواره پایسته(ثابت) می ماند مگر اینکه مقداری از آن را به جسم دیگری بدهد و یا اینکه از یک جسم دیگر

انرژی دریافت کند.

نکته11:رابطه قانون پایستگی انرژیE1=E2U۱+k۱=U۲+k۲Mgh1+1/2mv2۲=mgh2+1/2mv2۲به مجموع انرژی جنبشی (
k) و انرژی پتانسیل گرانشی(U) انرژی مکانیکی کل(E)گفته میشود.مثال7:گلوله ای از ارتفاع 20 متری سطح زمین رها میشود.سرعت آن هنگام رسیدن به زمین چقدر است؟mgh1+1/2kv21=mgh2+1/2mv2210
x20+1/2x01=10x0+1/2v222001=1/2
v22v2=400v=20m/s

نکته12:انرژی دو نوع است: تجدید پذیر(مانند باد و خورشید) وتجدیدناپذیر(مانندسوختهای فسیلی وسوختهای هسته ای)نکته13:هسته بعضی از اتم های سنگین مانند اورانیوم و توریم میتواند بر اثر واکنش شکافت هسته ای انرژی قابل

ملاحظه ای آزاد کند. در این واکنش هسته اتم های سنگین بر اثر واکنش با نوترون به دو هسته سبکتر سکافته میشود.نکته14:سوخت های هسته ای آلاینده هایی همچون
Co2و So2 تولید نمیکنند.نکته15:مقدار عناصر شکافت پذیر که سوخت راکتور های هسته ای را تشکیل میدهند،محدود و تمام شدنی است.نکته16:آماده سازی این عناصر برای شکافت در راکتور های هسته ای فرآیندی دشوار و پر هزینه است.نکته17:هسته اتم های شکافت پذیر، پرتوزا هستند و کارکردن با آنها زیانبار است.نکته18:پسماند محصولات شکافت نیز خود پرتو زا هستند و نگهداری و دفن آنها، مسائل محیط زیستی فراوانی را به دنبال دارد که راه حل این مسئله خود هزینه زیادی دارد.نکته19:وقوع حوادث در راکتور ها باعث پخش ماده های پرتوزا در محیط زیست و آلودگی آن میشود. از این رو حفظ ایمنی راکتور های شکافت کاری بسیار مهم و پرهزینه است.نکته20:مقدار انرژی که زمین از خورشید در طول یک ثانیه دریافت میکند معادل انرژی حاصل از سوختن 3میلیون تن بنزین است.نکته21:راحت ترین راه بهره گیری از انرژی خورشید در

آبگرم کن های با دمای کم است. تا 70درجه گرما تولید میکند.نکته22:سلول های خورشیدی نور خورشید را مستقیما به الکتریسیته تبدیل میکنند.نکته23:انرژی زمین گرمایی به گرمای موجود در زیر سطح کره زمین گفته میشود.نکته24:زیست گاز مخلوطی از متان و کربن دی اکسید و با انرژی حدود70% گاز طبیعی است.نکته25:هر گونه مصرف انرژی، در نهایت صرف گرم کردن محیط میشود.نکته26:در هر 10سال مصرف انرژی دو برابر میشود.

/ 7 نظر / 133 بازدید
ss501

چه قدر مزخرف بود ....[شکست][وحشتناک]

laleh

خیلی چرت بود

امید

واقا دستخوش عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی>

امید

خیلبی مزخرف بود دروغ گفتم

سعیدم

مرسی آموزنده بود ممنون بخاطر زحماتت واقعا لطف کردی آبجی حالا میخونم ببینم نظر های پایین واقعیع یا نه؟

ناری

خووووووب بود

سید حسین

خیلی چرت بود مسخره