نمونه سوالات بخش 1 شیمی

بخش ۱
سئوالات تشریحی

۱- محلول سیرنشده ، سیرشده و فراسیرشده هرکدام به چه معناست ؟ چگونه می توان آنها را از یکدیگر تشخیص داد ؟

۲- باران اسیدی چیست و چه ضرری برای زندگی انسان دارد ؟ توضیح دهید .

۳- حداقل دمای آب در کف دریاها c ْ۴ است و از این دما پائین تر نمی رود . این مسئله را چگونه توجیه می کنید.

۴- منظور از سختی موقت و دایم آب چیست ؟ این سختی ها مربوط به کدام یون هاست؟ سختی را چگونه می توان برطرف کرد ؟ توضیح دهید .

۵- چه پیوندهایی بین مولکول های آب وجود دارد ؟ توضیح دهید ، این پیوند ها چه تاثیری د رخواص آب بوجود آورده است ؟

۶- اصطلاح DO به چه معناست ؟ میزان DO با دما چگونه تغییر می کند ؟

۷- با چه آزمایشی می توان فرضیه ی دوقطبی بودن مولکول آب را ثابت کرد ؟

۸- تصفیه آب شامل چه مراحلی است ؟ توضیح دهید .

۹- منظور از ضریب خطر یون های سنگین چیست ؟ از چه رابطه ای به دست می آید ؟
واژه های زیر را تعریف کنید .
یون – والانس – عنصر – پیوند قطبی – زیست تخریب پذیر – DO – انحلال پذیری  

/ 0 نظر / 48 بازدید